Wyświetl większą mapę
Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni
"RAJGRAS"Dariusz Szymura

ul. Grzybowa 14
44-200 Rybnik

tel. 32 422 83 63
fax 32 433 12 73
e-mail:
biuro@rajgras.pl
przygotowanieprodukcji@rajgras.pl
finanse@rajgras.pl
rajgras@xl.wp.pl
NIP: 642-100-50-96, Regon: 270012347
Konto:
Kredyt Bank SA O/Rybnik
84 1500 1214 1212 1007 3812 0000